Privacyverklaring Dwmworks4u
1. Algemene overwegingen
Dwmworks4u hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In
dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de
praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming
wordt gewaarborgd.
MDwmworks4u handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:
– persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
– alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt.
– passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de
beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Dwmworks4u is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Bedrijf: Dwmworks4u
Adres: Nieuwe langeweg 101
Postcode: 3194DC
Plaats:Hoogvliet
Emailadres:info@dwmworks4u.nl
Telefoonnummer:06-11082123

2. Beveiliging van persoonsgegevens
Dwmworks4u heeft de volgende passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking of verlies:
– De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
– De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van
persoonsgegevens is gewaarborgd.
– De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
– Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.
– Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
– Medewerkers van Dwmworks4u hanteren een clean desk en clean
screen policy. Systemen worden Geblokkeerd bij verlaten van de werkplek. Systemen
worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.
– Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig
plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen dwmworks4u en de klanten is
beveiligd.
– Al het dataverkeer is via een SSL beveiligde versleuteling aangebracht.
– Alle servers en domeinnamen staan gehost bij een externe partij Cloudvps en Transip. De verbinding naar deze partijen zijn beveiligd door een ssh beveiligde verbinding en alleen geopende poorten die benodigd zijn.
3. Vragen, opmerkingen of klachten?
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Dwmworks4u.
Dwmworks4u probeert samen met u tot een
oplossing te komen.

4. Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”